Obavijest za kandidate koji su aplicirali za čin "Policajac"

Na osnovu člana 51.Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 25/06  i 4/08 ), člana 13.Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja kandidata i  sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika-prečišćeni tekst broj: 01-262/11 od 10.03.2011.godine, postupajući po Javnom oglasu za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo, sa početnim činom "Policajac", objavljenog dana 06.10.2017.godine, Komisija za izbor MUP-a Kantona Sarajevo  daje slijedeću

 

O B A V I J E S T

za kandidate koji su aplicirali za čin "Policajac"

 

Nakon provedenog testa općeg znanja, uključujući i pisani rad, koji je provoden dana 29.11.2017. godine, pravo pristupa na test fizičke sposobnosti stekli su kandidati pobrojani u TABELI BROJ 1 (Spisak kandidata prema dodijeljenim šiframa koji su stekli pravo pristupa testu fizičke sposobnosti).

            Utvrđeno je da kandidati pobrojani u TABELI BROJ 2 (spisak kandidata prema dodijeljenim šiframa za koje se smatra da su odustali od prijave), nisu pristupili zakazanom testiranju testa općeg znanja uključujući i pisani rad, kao i jedan kandidat koji je udaljen sa testiranja, te se smatra da su isti odustali od prijave u skladu sa Javnim oglasom za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo, sa početim činom "Policajac", objavljenog dana 06.10.2017.godine.

            Utvrđeno je da kandidati pobrojani u TABELI BROJ 3 (Spisak kandidata prema dodijeljenim šiframa koji su isključeni iz dalje procedure), nisu zadovoljili eliminacioni prag - 70% od maksimalnog broja bodova (42 boda) na testu općeg znanja uključujući pisani rad, a kako je utvrđeno Javnim oglasom, te se u skladu sa članom 51 Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo broj 25/06 i 4/08), isključuju iz daljeg procesa odabira.

            Obavještavaju se kandidati da pravo uvida u svoje testove, testa općeg znanja uključujući i pisani rad, mogu ostvariti u dane 20.12.2017.godine (SRIJEDA) i 21.12.2017.godine (ČETVRTAK), u terminu od 14,00 do 16,00 sati, u prostorijama Jedinice za saobraćaj MUP-a Kantona Sarajevo, u ulici Zmaja od Bosne broj 9, općina Novo Sarajevo.

Obavještavaju se kandidati pobrojani u TABELI BROJ 1, da će se test fizičke sposobnosti obaviti u periodu od 27.12.2017. do 29.12.2017.godine, sa početkom u 08,00 sati, u Olimpijskoj dvorani "Juan Antonio Samaranch" (ZETRA). Kandidati će biti podijeljeni u tri grupe prema Spisku kandidata koji se objavljuje uz ovu obavijest. Prva grupa kandidata će biti testirana dana 27.12.2017.godine (SRIJEDA), druga grupa kandidata će biti testirana dana 28.12.2017.godine (ČETVRTAK) i treća grupa kandidata će biti testirana dana 29.12.2017.godine (PETAK).

-KOMISIJA ZADRŽAVA PRAVO ZA NAKNADNE EVENTUALNE IZMJENE TERMINA ODRŽAVANJA TESTA FIZIČKE SPOSOBNOSTI.

-TEST FIZIČKE SPOSOBNOSTI ZA KANDIDATE KOJI SU STEKLI PRAVO PRISTUPA TESTU FIZIČKE SPOSOBNOSTI, PROVODIĆE SE PREMA PLANU I PROGRAMU PROVOĐENJA TESTA FIZIČKE SPOSOBNOSTI OBJAVLJENOM NA WEB STRANICI I OGLASNOJ PLOČI MUP-a KANTONA SARAJEVO UZ JAVNI OGLAS (POSEBNO OBRATITI PAŽNJU NA ČLAN 4 POMENUTOG PLANA).

-ŽALBA NA OVU OBAVIJEST NIJE PROPISANA ZAKONOM O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA KANTONA SARAJEVO.                                                   

                                                                                                                            KOMISIJA ZA IZBOR