Obilježen "Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe opojnih droga"

U namjeri da upozori javnost i skrene pažnju na rastući problem zloupotrebe droga i potrebu aktivnog uključivanja svih aktera, na globalnom i lokalnom nivou, u borbu protiv ove pošasti, a s ciljem stvaranja društva bez zloupotrebe opojnih droga, Generalna skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 26. juni „Međunarnodnim danom borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonite trgovine drogama“. Cilj takve kampanje, koja se provodi na međunarodnom nivou, jeste podizanje svijesti o velikim problemima i dugoročnim štetnim posljedicama koje zloupotreba opojnih droga donosi pojedincima, naročito mladim ljudima, kao i cijelom društvu, te na taj način potakne širu zajednicu na što intenzivnije aktivnosti na preveniranju, otkrivanju i sankcioniranju korištenja i zloupotrebe raznih vrsta opijata i nezakonite trgovine drogama, koja predstavlja prijetnju za zdravlje velikog broja ljudi, kao i za globalnu sigurnost društva.

U skladu sa navedenim nadležni u Uprave policije MUP-a KS su, u okviru realizacije projekta „Rad policije u zajednici“, dana 26.06.2021.godine na platou ispred „BBI“ centra postavili info-pult Uprave policije, na kojem su policijski službenici zaduženi za rad u lokalnoj zajednici, u periodu od 11.00 do 18.00 sati, dijelili različite letke, flajere i drugi promo-materijal koji govori o štetnosti droga, te kroz neposredne kontakte sa građanima, a naročito djecom i omladinom, obilježili ovaj dan i tako dali svoj doprinos zajedničkoj borbi protiv jednog od najvećih javno-zdravstvenih, ali i sigurnosnih problema u svijetu. Naravno, za uspješno djelovanje u ovoj oblasti neophodno je zajedničko djelovanje svih zainteresovnih dijelova zajednice: od porodice, vaspitno-obrazovnih i zdravstveno-socijalnih ustanova, nevladinih organizacija i državnih institucija nadležnih za provođenje propisa i zakona u ovoj oblasti.