Održan sastanak sa predstavnicima Europol-a i policije Njemačke

U nastojanjima da što konkretnije i kvalitetnije odgovori učestalim i sve složenijim sigurnosnim izazovima sa kojima se svakodnevno susreću nadležne službe Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, prethodnog dana su, u okviru IPA 2019 projekta „Borba protiv teškog kriminala na Zapadnom Balkanu“,  nadležni u Upravi policije održali sastanak sa predstavnicima Europola i policije njemačkog grada Osnabrück.

Kao što je poznato, u februaru mjesecu 2022. godine na području  Njemačke je provedena zajednička policijska akcija Njemačkog policijskog inspektorata Emsland/Bentheim, policije Dortmunda, Austrijskog Ureda kriminalističke policije i Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo. Akcija je koordinirana od strane Europola, te je tom prilikom razbijena i uhapšena kriminalna grupa sa područja Balkana,  koja se bavila krađom motornih vozila i njihovom daljnjom preprodajom.

Jučerašnji sastanak je iskorišten za analizu rezultata dosadašnje saradnje, ali i za planiranje konkretnih vidova djelovanja i saradnje u narednom periodu. Tom prilikom je izražena spremnost i opredjeljenje da se saradnja i zajedničko djelovanje nastavi i u budućnosti, kako kroz realizaciju konkretnih aktivnosti, tako i u oblasti specijalističke obuke i edukacije kadrova, posebno na polju sprečavanja novih pojavnih oblika kriminaliteta i organizovanog kriminala.

Sastanak je okončan simboličnom razmjenom obilježja njemačke i sarajevske policije.