Održana Konferencija "Univerzalni periodični pregled o stanju ljudskih prava u BiH"

Protekle sedmice u Sarajevu je, u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra, održana Konferencija „Univerzalni periodični pregled (UPP) o stanju ljudskih prava u BiH“ na temu „Uloga civilnog društva u UPP procesu“.

Naime, univerzalni periodični pregled (UPP) o stanju ljudskih prava je jedinstveni mehanizam Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih nacija, usmjeren ka unapređenju ljudskih prava u svim državama članicama UN-a i sačinjen tako da sublimira relevantne informacije o stanju ljudskih prava država članica, UN-ovog Ureda visokog komesara za ljudska prava, te informacije svih drugih relevantnih organizacija civilnog društva.

Aktivno učešće u radu konferencije su uzeli i predstavnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, koja inače sarađuje sa svim relevantnim međunarodnim organizacijama, te vladinim i civilnim sektorom, na realizaciji projekata čiji je cilj unapređenje ljudskih prava u BiH, kao valjanog odgovora institucija BiH, ali i organizacija civilnog društva, na implementaciji preporuka iz Univerzalnog periodičnog pregleda.