Održana radionica na temu "Prevencija nesreća i smrtnosti djece korištenjem sigurnosnih sjedalica"

Danas je u prostorijama Jedinice za specijalističku podršku MUP-a Kantona Sarajevo, sa početkom u 10.30 sati, održana radionica na temu „Prevencija nesreća i smrtnosti djece korištenjem sigurnosnih sjedalica“. Radionicu su održali savjetnici UG „DjeCa“ iz Sarajeva, a sa ciljem usavršavanja već postojećeg znanja policijskih službenika u kontrolisanju korištenja sigurnosnih sistema za djecu.

Još 2009. godine, zahvaljujući sugestijama policijskih službenika, Udruženje je pokrenulo inicijativu za izmjenu tada važećeg člana Zakona, kojim je bila regulisana obaveza upotrebe sigurnosnih sistema za djecu u putničkim vozilima. Prema novim odredbama, Zakon predviđa upotrebu sigurnosnih sistema za djecu od prvog dana rođenja, pa sve do 12 –te godine života, odnosno do uzrasta kada dijete može biti pravilno vezano sigurnosnim pojasom, što je prema UNECE direktivi, koja je uzeta kao osnovni izvor informacija za kreiranje izmjena dotadašnjih zakonskih odredbi, 150 cm visine.

MUP Kantona Sarajevo je, u sklopu aktivnosti koje vodi na povećanju sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, podržalo inicijativu UG „DjeCa“, za održavanjem jedne ovakve radionice, jer posebno educirani savjetnici Udruženja su u poziciji prenijeti mnoga korisna iskustva policijskim službenicima koji svakodnevno obavljaju kontrolu učesnika u saobraćaju i snose dio odgovornosti za njihovu sigurnost.