Održana raidonica "Rad policije u zajednici" u saradnji sa ICRC BiH - MKCK BiH

Međunarodni komitet Crvenog  krsta/križa  Bosne i Hercegovine i Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, su protekle sedmice  održali trodnevnu radionicu o radu policije u zajednici za 15 policijskih službenika Uprave policije  MUP-a Kantona Sarajevo.

Radionica je organizirana u cilju dodatnog informiranja i nadogradnje znanja policijskih službenika o metodama rada policije u zajednici u skladu s potrebama stanovništva, te razmjene iskustava o izazovima s kojim se policijski službenici susreću u svakodnevnom radu s fokusom na izazovima provođenja zakona i policijskih ovlasti u oblasti migracija, kao i ideja o potencijalnim rješenjima.

Neke od tema obrađene tokom protekla tri dana doticale su se principa poštivanja ljudskih prava koja se primjenjuju u policijskim dužnostima, glavnih načela rada policije u zajednici, raznolikosti i upravljanja sukobima, kao i učešća građana u javnoj sigurnosti.

Ovo je bila druga radionica organizirana u sklopu programa "Rad policije u zajednici" koju implementira MKCK u saradnji s policijskim organima, nakon što je prva održana u Unsko-sanskom kantonu u zajedničkoj organizaciji s MUP-om tog kantona.

Naročito značajno je naglasiti da je tokom sastanka  najavljena i saradnja MUP-a KS sa nadležnim u Crvenom krstu u sklopu koje je planirana edukacija više od 1.400 policijskih službenika u pružanju prve pomoći, saopćili su organizatori radionice.