Osvrt na izvještavanje nekih medija u vezi sa radom Odjeljenja za sprečavanje zloupotreba opojnih droga

U posljednjih nekoliko dana od strane pojedinih medija i pojedinaca, u javnost su iznesene netačne i tendenciozne informacije vezane za rad policijskih službenika Uprave policije ovog Ministarstva kada je u pitanju sprečavanje zloupotrebe opojnih droga.

Policijski službenici Uprave policije MUP Kantona Sarajevo dugi niz godina preduzimaju zakonom predviđene mjere i radnje na sprečavanju zloupotreba opojnih droga, odnosno na dokumentovanju kriminogenih aktivnosti lica koja vrše zloupotrebu opojnih droga, što za rezultat ima više nego dobre rezultate.
Ti rezultati se ogledaju u velikom broju privedenih, prijavljenih i lica lišenih slobode, te značajnom broju lica kojima se nakon kriminalističke obrade i podnošenja Izvještaja o izvršenom krivičnom djelu odredi mjera pritvora.

U posljednjih deset godina, planskim aktivnostima policijskih službenika Uprave policije ovog Ministarstva, preduzetih na dokumentovanju kriminogenih aktivnosti lica koja vrše zloupotrebu opojnih droga, tačnije krivična djela iz člana 238. (neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga) i člana 239. (posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga KZ FBiH, te člana 195. (neovlašteni promet opojnim drogama) KZ BiH, policijski službenici Uprave policije ovog Ministarstva ostvarili su rezultate izražene u Tabeli 1., što je u prilogu saopštenja.

Kada se rezultati rada koje su ostvarili policijski službenici Uprave policije ovog Ministarstva uporede sa rezultatima rada ostalih kantonalnih MUP-ova u FBiH, pa i FUP-e, vidljivo je da su policijski službenici Uprave policije ovog Ministarstva postigli značajan uspjeh u rješavanju ovih krivičnih djela.

Policijski službenici Uprave policije ovog Ministarstva, koji rade na sprečavanju zloupotreba opojnih droga, su proteklih godina prošli niz stručnih edukacija po pitanju sprečavanja zloupotreba opojnih droga, kako u zemlji, tako i u inostranstvu, kojom prilikom su edukovani na prestižnim svjetskim policijskim akademijama. S obzirom na kretanja u ovoj oblasti svakako ćemo nastaviti sa potrebnim specijalističkim usavršavanjem kako bismo adekvatno odgovorili novim izazovima.

Svojim dugogodišnjim radnim iskustvom, nesebičnim i profesionalnim zalaganjem, te usvojenim edukativnim programima, policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotreba opojnih droga Uprave policije ovog Ministarstva, stekli su rejting jedne od vodećih jedinica u našoj zemlji kada je u pitanju borba protiv zloupotreba opojnih droga, odnosno dokumentovanje kriminogenih aktivnosti lica koja vrše krivična djela iz ove oblasti.

Iz godine u godinu, policijski službenici Uprave policije ovog Ministarstva, godišnje privedu više stotina lica nad kojima se izvrši kriminalistička obrada, dokumentuju njihove kriminogene aktivnosti, nakon čega se protiv tih lica nadležnom tužilaštvu podnese izvještaj o izvršenim krivičnim djelima. Na ovakav način zadokumentovane su kriminogene aktivnosti više stotina raznih lica, koji su vršili krivična djela iz ove oblasti kao pojedinci, te kao pripadnici organizovanih kriminogenih grupa koje su organizovane radi vršenja ovih krivičnih djela.

Sva lica koja su pritvorena prijavljena su zbog krivičnih djela iz člana 238. (neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga) KZ FBiH, dok su preostala lica prijavljena zbog krivičnih djela iz člana 239. (posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga) KZ FBiH. Lica koja su vršila krivična djela iz člana 195. KZ BiH predavana su u nadležnost Tužilaštva BiH.

Kada je u pitanju pojava takozvanih „novih droga“, policijski službenici Uprave policije ovog Ministarstva koji rade po ovoj problematici upoznati su sa svim novim „trendovima“ kada je ova problematika u pitanju.

U javnosti je izneseno da su se u ilegalnoj prodaji pojavile razne nove droge, poput Fentanyla, „krokodila“, „mjau mjau“, „magičnog zmaja“, „droge silovanja“ i slično.

U poslijeratnom periodu, dakle, u poslednjih šesnaest godina, na području odgovornosti Uprave policije MUP Kantona Sarajevo, nije izvršeno oduzimanje, niti prijavljena zloupotreba (od strane građana) niti jedne od naprijed spomenutih „novih droga“. Takođe, prema podacima sa kojima raspolažu policijski službenici Uprave policije ovog Ministarstva, na području naše zemlje nije zabilježeno oduzimanje ili zloupotreba pomenutih „novih droga“ u navedenom vremenskom periodu.

Policijski službenici Uprave policije ovog Ministarstva prilikom pronalaska svih sumnjivih materija iste odmah oduzimaju i dostavljaju na vještačenje, bez obzira da li se radi o opojnim drogama ili materijama koje bi to mogle biti. Takođe, policijski službenici Uprave policije ovog Ministarstva su upoznati sa Tabelama opojnih droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga, a koje su prilog Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotreba opojnih droga BiH.

Ovom prilikom, radi interesa i pravilnog informisanja javnosti dajemo vam sljedeća pojašnjenja o takozvanim „novim drogama“:

„Fentanyl“ – to je analgetik sa brzim početkom djelovanja. Oko sto puta je jači od Morfija. Koristi se u medicinske svrhe. Moguća je njegova zloupotreba kao i svih ostalih lijekova ili opojnih droga od strane neodgovornih lica. Fentanil se nalazi u Tabeli II Tvari i biljke pod strogim nadzorom – popis opojnih droga Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotreba opojnih droga BiH.

„Krokodil“ – pravi naziv ove droge je „Desomorfin“ – sintetiše se iz Kodeina. Desomorfin se nalazi u Tabeli I. Zabranjene tvari i biljke - popis opojnih droga Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotreba opojnih droga BiH. Kodein se nalazi u Tabeli II Tvari i biljke pod strogim nadzorom – popis opojnih droga Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotreba opojnih droga BiH.

„Mjau-mjau“ – derivat katinona i metkatinona, stimulans srednjeg nervnog sistema, sličnog farmakološkog djelovanja kao metamfetamin. Proizveden u Istočnoj Aziji, Kina. Prodaje se kao prah za ušmrkavanje ili otapanje u pićima. Katinon i metkatinon se nalaze u Tabeli I. Zabranjene tvari i biljke - popis opojnih droga Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotreba opojnih droga BiH.

„Ketamin“ – konjski anestetik. Koristi se umjesto Kokaina. Često zloupotrebljavan od strane američke vojske u Vijetnamu. Ketamin se nalazi u Tabeli II Tvari i biljke pod strogim nadzorom – popis opojnih droga Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotreba opojnih droga BiH.

„Flunitrazepam“ – je lijek za liječenje nesanice. To je takozvana „droga silovanja“. Naziv mu je i Rohypnol. Zloupotrebljava se tako što se tabletice ovog lijeka ubace u piće žrtve. Tablete ne mijenjaju boju, okus niti miris pića. Flunitrazepam se nalazi u Tabeli III Tvari i biljke pod nadzorom – popis psihotropnih tvari Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotreba opojnih droga BiH.

„Magični zmaj“ – štapići za osvježavanje prostora. Nisu zabranjeni, osim kada se u smjesi nalazi neka od zabranjenih psihoaktivnih supstanci. Zloupotrebljava se kao i druge opojne droge iz reda „inhalanata“. Inhalanti su takozvane „legalne droge“, odnosno materije koje kupujemo u svakodnevnoj prodaji za obavljanje svojih normalnih aktivnosti, poput raznih ljepila, razređivača, ozonera, raznih sprejeva itd. Niti jedno od navedenih sredstava nije zabranjeno niti u svom sastavu ima neku od zabranjenih psihoaktivnih supstanci, ali se od strane neodgovornih, uglavnom mladih ljudi, zloupotrebljava udisanjem isparenja konkretnog sredstva. Bitno je istaći da isparenja koja čovjek udahne trajno i teško oštećuju vitalne organe, u prvom redu mozak.

U poslednjih nekoliko mjeseci je penzionisani policijski službenik Džemal Murga, u više navrata istupao u javnosti i iznoso uglavnom netačne i tendenciozne podatke kada je u pitanju rad policijskih službenika Uprave policije ovog Ministarstva po pitanju sprečavanja zloupotreba opojnih droga, navodeći kako su policijski službenici needukovani i kako neće da rade svoj posao, što naravno nije tačno.

Takođe, gospodin Džemal Murga se predstavlja kao inspektor Odjeljenja za borbu protiv narkomanije ovog Ministarstva, ali je činjenica da nekoliko posljednjih godina, svoga rada u Upravi policije ovog Ministarstva, tačnije od 2008. godine nije proveo na radu u Odjeljenju za borbu protiv zloupotreba opojnih droga, već je penzionisan kao istražitelj Odjeljenja kriminalističke policije Treće PU Uprave policije ovog Ministarstva.

Gospodin Džemal Murga svoje tendenciozne istupe u javnost vrši u pravilu odmah nakon što policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotreba opojnih droga Uprave policije ovog Ministarstva izvrše veće zapljene opojnih droga i liše slobode lica koja vrše zloupotrebu opojnih droga, pa nam nije do kraja jasan njegov motiv takvih istupa u javnost.

Rad policijskih službenika Uprave policije ovog Ministarstva kada je u pitanju sprečavanje zloupotreba opojnih droga se ogleda u zakonom predviđenim aktivnostima policijskih službenika Odjeljenja za borbu protiv zloupotreba opojnih droga, te od strane „Timova“ za sprečavanje zloupotreba opojnih droga u svim policijskim upravama Uprave policije ovog Ministarstva. Rezultati koje ostvare policijski službenici po ovom pitanju su, kako smo već ranije naveli, više nego dobri.

U narednom vremenskom periodu, policijski službenici Uprave policije ovog Ministarstva će, kao i do sada, preduzimati sve zakonom predviđene mjere i radnje na sprečavanju zloupotrebe opojnih droga u cilju stvaranja što sigurnijeg i zdravijeg životnog ambijenta građana Kantona Sarajevo i naše zemlje.

Takođe, molimo predstavnike medija da informacije kada je u pitanju rad Uprave policije ovog Ministarstva po problematici sprečavanja zloupotreba opojnih droga traže od ovlaštenih predstavnika Uprave policije, a ne od samozvanih stručnjaka za ovu oblast, a čiji su motivi u krajnjem slučaju upitni.

PrilogVeličina
PDF icon tabela-droga.pdf15.5 KB