Policijski komesar Halilović održao sastanak sa rukovodstvom PU Istočno Sarajevo

Danas je policijski komesar Mevludin Halilović održao radno-konsultativni sastanak sa rukovodstvom PU Istočno Sarajevo. Sastanak je održan u službenim prostorijama PU Istočno Sarajevo, a policijski komesar Halilović i načelnik Šehovac su dosadašnju saradnju dviju institucija ocijenili kao veoma dobru i obostrano korisnu, naglasivši važnost periodičnog održavanja ovakvih sastanaka sa ciljem  kvalitetnog planiranja i usklađivanja zajedničkih aktivnosti u narednom periodu. Sastanak je iskorišten i za dogovaranje konkretnih vidova saradnje, a sve sa ciljem sprečavanja i otkrivanja krivičnih djela, te poboljšanjem ukupne sigurnosne situacije na područjima  koje operativno pokrivaju ove sigurnosne agencije.