Policijski komesar Halilović se obratio Gradskom vijeću

Na 20-oj sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, održanoj 31.10.2018. godine, prisutnim vijećnicima se obratio policijski komesar Mevludin Halilović. Naime, policijski komesar  je detaljno upoznao članove Gradskog vijeća sa trenutnom sigurnosnom situacijom na području Grada i Kantona Sarajevo, sa posebnim osvrtom na slučaj ubistva policijskih službenika Uprave policije MUP-a KS, Adisa Šehovića i Davora Vujinovića. Nakon izlaganja, te široke diskusije i iznesenih prijedloga i sugestija vijećnika, usvojeni su sljedeći zaključci:

  • da se intenzivira saradnja grada Sarajeva sa Istočnim Sarajevom, a sve u cilju poboljšanja bezbjednosne situacije,
  • da se iniciraju izmjene postojećih propisa koji regulišu kaznenu politiku, na svim nivoima vlasti u BiH, a sa ciljem pooštravanja sankcija, kako bi se na taj način uticalo na smanjenje broja izvršenja ove vrste krivičnih djela,
  • da se ubrzaju aktivnosti na iznalaženju adekvatne lokacije za izgradnju objekta za potrebe Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.

Na kraju, zaključeno je da kako je apsolutno neophodno da odgovorni na svim nivoima vlasti u Kantonu Sarajevo, obezbijede potrebna sredstva za nabavku savremenih uređaja video-nadzora, kao veoma važnog elementa u zajedničkim nastojanjima za poboljšanjem ukupne sigurnosne situacije na području Grada i Kantona Sarajevo.