Posjeta studenata FPN Sektoru za policijsku podršku

U skladu sa Memorandumom o razumijevanju, stručnoj saradnji i uzajamnoj podršci u istraživanjima u oblasti sigurnosti, potpisanim između Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i Uprave policije MUP-a KS i u okviru realizacije Nastavnog plana i programa iz predmeta “Kriminalistika”, danas je realizirana posjeta studenata treće godine Odsjeka sigurnosnih i mirovnih studija  Sektoru za policijsku podršku.

Posjeta je upriličena sa prevashodnim ciljem da se studenti upoznaju sa ingerencijama i osposobljenošću i opremljenošću Sektora za policijsku podršku i jedinica koje djeluju u okviru Sektora, te Jedinice za saobraćaj. Stoga je Planom posjete predviđena prezentacija dijelova opreme kojom raspolažu Specijalna jedinica policije i Interventna jedinica policije , kao i dio opreme i vozila Jedinice za saobraćaj Uprave policije MUP-a KS.  

Potom su studenti obišli dio kompleksa gdje borave i poligon gdje se obučavaju službeni psi, da bi  za prisutne posjetioce bila upriličena demonstracija rada službenih pasa, konkretno pronalaska narkotičkih sredstava i djelovanje psa dresiranog za napad. Kao završni dio današnjeg programa posjete predviđenog za studente pripadnici Specijalne jedinice policije su prezentirali pokaznu vježbu “visoko rizično hapšenje”.

 Na kraju, može se zaključiti kako je ovo bilo obostrano korisno druženje, koje će svakako doprinijeti kvaliteti izvođenja praktičnog dijela nastavnog procesa, ali i  unapređenju ukupne saradnje sa građanima u cilju prevencija svih oblika kriminaliteta.