Posjeta učenika O.Š. "Vladislav Skarić" Jedinici za specijalističku podršku

Nastavljajući dobru praksu saradnje sa predstavnicima i organizacijama lokalne zajednice, a na inicijativu Vijeća mladih Općine Centar Sarajevo i u okviru obilježavanja Dana mladih općine Centar, Jedinica za specijalističku podršku Uprave policije MUP-a KS, bila je domaćin učenicima iz JU OŠ „Vladislav Skarić“ . Posjeta je imala edukativni karakter, a kako bi učenicima približili pojam „sigurnosti“ i zanimanje policijskog službenika, posjetiocima su prezentirana službena vozila, oprema koja se koristi za izvršavanje određenih zadataka, kao i pokazna vježba pripadnika Jedinice za specijalističku podršku sa službenim psima. Naravno, svi prezentirani sadržaji su bili u potpunosti prilagođeni uzrastu i interesovanjima učenika pomenute osnovne škole. Smatramo da je ovakav vid edukacije veoma koristan, jer približava ulogu policijskog službenika djeci i značajno relaksira njihov odnos prema profesiji policajca, tako da je za njih današnja posjeta bila zabavna i interesantna, ali će, bez sumnje,  u budućnosti  doprinijeti da spoznaju važnost i težinu zadatka kojeg policijski službenici svakodnevno obavljaju.