Posjeta učenika osnovne škole "Safvet-beg Bašagić" Sektoru za policijsku podršku

S obzirom da realizacija projekta „Rad policije u zajednici“ predstavlja stalni zadatak nadležnih u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo, čija je osnovna zadaća saradnja sa predstavnicima lokalne zajednice, vaspitno-obrazovnih institucija, nevladinim organizacijama itd., jučer je realizirana posjeta učenika drugih razreda osnovne škole „Safvet-beg Bašagić“ iz Sarajeva. Posjeta je upriličena na zahtjev menadžmenta pomenute osnovne škole, a u okviru realizacije predviđenog nastavnog plana i programa iz predmeta „Moja okolina“.

Policijski službenici Sektora za policijsku podršku su se potrudili da budu dobri domaćini i da posjetiocima na adekvatan način približe pojam „sigurnosti“ i zanimanja policijskog službenika. U tu svrhu djeca su mogla, uz stručne komentare policajaca, razgledati službena vozila, dio opreme i naoružanja koje koriste pripadnici specijalnih jedinica policije, obići poligon za trening i provjeru fizičke spremnosti policijskih službenika, te prisustvovati pokaznoj vježbi pripadnika Jedinice za specijalističku podršku sa službenim psima. Naravno, svi prezentirani sadržaji bili su u potpunosti prilagođeni uzrastu i interesovanjima učenika pomenute osnovne škole.

Na osnovu povratnih informacija može se zaključiti da je ovakav vid saradnje i kontakata veoma koristan, jer se kroz posebno koncipiran način prezentacije planiranih sadržaja djeca educiraju na jedan, njima zabavan i interesantan način, a što će bez sumnje u budućnosti doprinijeti njihovoj spoznaji o važnosti i težini posla kojeg policijski službenici svakodnevno obavljaju.