Posjeta učenika Srednje tehničke škole grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Petoj PU

Krajem prošle sedmice učenici prvih razreda Srednje tehničke škole grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije posjetili su Petu policijsku upravu na Ilidži. Posjeta je organizirana i realizirana na zahtjev menadžmenta pomenute srednje škole, a u okviru provođenja Programa edukacije učenika u osnovnim i srednjim školama na području općine Ilidža. Osnovni cilj posjete bila je prezentacija profesije i djelokruga rada policijskih službenika, njihovim ovlastima i zadacima na zaštiti lične i imovinske sigurnosti građana, rada i kontakata policije sa lokalnom zajednicom, kao i pitanja sigurnosti saobraćaja i stepena saobraćajne kulture u cjelini. Također, tokom posjete  je sa menadžmentom škole dogovorena i realizacija teme „Problem vršnjačkog nasilja u školi“, koja će biti realizirana u okviru redovnih aktivnosti policijskih službenika  Pete PU koji rade na projektu „Rad policije u zajednici“ te prezentacije dijelova „Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv maloljetničkog prestupništva u Kantonu Sarajevo“.

Ovakve posjete i kontakti su uvijek dobrodošli, a Uprava policije će nastaviti da preventivnim radom i edukacijom djece i omladine, u sklopu zajedničkih napora sa predstavnicima lokalnih zajednica i vaspitno-obrazovnih ustanova, doprinosi stvaranju što povoljnijeg sigurnosnog ambijenta na području Kantona Sarajevo.