Potpisan Memorandum o saradnji i razumijevanju sa predstavnicima više ustanova i organizacija općine Vogošća

Danas je u Vogošći, policijski komesar Uprave policije MUP-a KS, Mevludin Halilović potpisao Memorandum o saradnji i razumijevanju sa predstavnicima Općine Vogošća, Centra za socijalni rad Kantona Sarajevo, RTV Vogošća, Centra za razvoj omladinskog aktivizma „CROA“ i direktora osnovnih škola „Mirsad Prnjavorac“, „Porodice ef. Ramić“, „Zajko Delić“, „Izet Šabić“ i „Zahid Baručija“. Potpisivanje Memoranduma o saradnji i razumijevanju je realizovano u okviru projekta „Vršnjačko nasilje – NEMA ŠANSE“, kojeg Centar za razvoj omladinskog aktivizma „CROA“ provodi u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ReLOaD, pod pokroviteljstvom EU i UNDP-a, a u kojem će učešće uzeti i Uprava policije MUP-a KS kroz projekat „Rad policije u zajednici“. Naime, osnovni cilj projekta jeste povećanje stepena sigurnosti djece u vaspitno-obrazovnim ustanovama na području općine Vogošća, a potpisivanje Memoranduma će dodatno osigurati i ojačati međusektorsku saradnju različitih resora – obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, sigurnosti – te izgradnjom partnerstva sa medijima unutar lokalne zajednice  obezbijediti implementaciju ovog značajnog projekta u pomenutoj lokalnoj zajednici.