Potpisan Ugovor o međusobnim pravima i obavezama i načinu realizacije projekta adaptacije šalter sale radi pružanja usluga izdavanja ličnih dokumenata u zgradi Općine Centar Sarajevo

Danas su u prostorijama Općine Centar ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica i načelnik Općine Centar Srđan Mandić potpisali Ugovor o međusobnim pravima i obavezana i načinu realizacije projekta adaptacije šalter sale radi pružanja usluga izdavanja ličnih dokumenata u zgradi Općine Centar Sarajevo.

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić izjavio je da je nakon gotovo 20 godina Općina Centar pokrenula projekat rekonstrukcije šalterske sale za što odavno postoji potreba s obzirom na ograničene kapacitete.

„Građani će na jednom mjestu  moći podnijeti zahtjev za CIPS, ličnu kartu, vozačku dozvolu, pasoš. Ponosan sam što je Općina Centar prva na području Kantona Sarajevo koja će našim sugrađanima ponuditi jednu takvu uslugu. Projekat rekonstrukcije šalter sale finansirat će Općina Centar sa 200 hiljada KM i kantonalni MUP sa 100.000 KM. Projekat bi  trebao biti realizovan do kraja godine“, izjavio je načelnik Mandić.

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica izrazio je zahvalnost načelniku Općine Centar i općinskoj administraciji, kao i svim  uposlenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo na poduzetim naporima s ciljem što brže realizacije projekta kojim se ide u susret građanima.

„Naš ideal je da svaka usluga bude na jednom mjestu i lako rješiva, da se bilo koji  administrativni proces u smislu udaljenosti pojedinih lokaliteta olakša. U ovom slučaju imamo sinergiju dvije institucije koje su omogućile da se na jednom mjestu može dobiti izvod iz matiče knjige rođenih, ali  i CIPS prijavnica, predati zahtjev za ličnu kartu, pasoš ili dobiti potvrda ili uvjerenje iz nadležnosti MUP-a KS. Ovo je značajan korak kojim se nastoji građanima olakšati ostvarivanje njihovih prava i korištenja usluga. Nadamo se da će realizacija samog projekta ići brzo i da ćemo već početkom ljeta imati ovu mogućnost u Općini Centar. Ovom prilikom želim uputiti poziv i načelnicima drugih općina na području Kantona Sarajevo da razmisle o ovakvom pristupu, jer je MUP Kantona Sarajevo svakako otvoren za ovakvu vrstu saradnje“, izjavio je ministar Katica.