Poziv građanima i predstavnicima medija - Kampanja "Uklanjanje grafita"

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u saradnji sa ICITAP-om (Međunarodni program pomoći u kriminalističkoj obuci u BiH) i Gradskom upravom Grada Sarajeva, nakon završenih priprema, dana 07.06.2018.godine će realizovati kampanju “Uklanjanje grafita” - Zona bez grafita.

Osnovni cilj kampanje je uticati na svijest građana da se ispisivanjem grafita prije svega nanosi materijalna šteta pravnim i fizičkim licima, šteti ukupnom izgledu i imidžu grada, a u određenim okolnostima ispisivanje grafita se može kvalifikovati kao krivično djelo.

Pozivamo građane Kantona Sarajevo da dana 07.06.2018.godine u vremenskom periodu od 11,00 do 15,00 sati dođu ispred BBI centra, Trg djece Sarajeva 1, općina Centar Sarajevo, učestvuju i daju svoj doprinos u realizaciji navedene kampanje.