Poziv medijima - početak testiranja kandidata u proceduri Javnog konkursa za popunu radnih mjesta policijskih službenika

Dana 13.10.2021.godine u 10.30 sati u prostorijama Sektora za policijsku podršku, Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, ul. Nahorevska bb, općina Centar Sarajevo, povodom početka testiranja kandidata u proceduri Javnog konkursa za popunu slobodnih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije MUP-a KS u početnom činu „POLICAJAC“,  medijima će se obratiti  ministar unutrašnjih poslova Admir Katica i načelnik Sektora uniformisane policije u Upravi policije MUP-a KS, glavni inspektor Džafer Hrvat, koji je ujedno i predsjednik Komisije za izbor.

Cilj je upoznati javnost o novouspostavljenom konceptu konkursne procedure koja podrazumijeva princip potpune transparentnosti i objektivnosti, na način da se po prvi put u Kantonu Sarajevo u procesu odabira kandidata za policijske službenike, primjenjuje sistem elektronskog testiranja u interesu prijema najboljih i najuspješnijih kandidata.

Napomena predstavnicima medija da će se u prostorijama Sektora za policijsku podršku isti moći zadržati u vremenu od 10.25 do 10.45 sati navedenog dana.