Poziv za učešće javnosti u procesu konsultacija u vezi s Nacrtom zakona o mirnim javnim okupljanjima na području Kantona Sarajevo i Nacrtom zakona o javnim priredbama i drugim oblicima okupljanja na području Kantona Sarajevo

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo poziva stručnu javnost i sve zainteresovane organizacije i građane da se uključe u javne konsultacije o Nacrtu zakona o mirnim javnim okupljanjima na području Kantona Sarajevo i Nacrtu zakona o javnim priredbama i drugim oblicima okupljanja na području Kantona Sarajevo.

Primjedbe, prijedlozi i sugestije dostavljaju se na sljedeće e-mail adrese: sekretar@mup.ks.gov.ba i kabinet@mup.ks.gov.ba u roku od 15 dana od dana objavljivanja poziva.