Predavanje u Srednjoj mašinsko-tehničkoj školi

Nastavljajući realizaciju kampanje „Borba protiv nasilja u porodici“, započetu 20.11.2018.godine u SCC centru Sarajevo, policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo su, u saradnji sa ICITAP-OM (Međunarodnim programom pomoći u kriminalističkoj obuci) i u dogovoru sa menadžmentom Srednje mašinsko-tehničke škole, jučer realizirali predavanje za učenike II i III razreda na temu borbe protiv nasilja u porodici, ali i nekih drugih nedozvoljenih i protivpravnih oblika ponašanja. Treba napomenuti da je predavanje imalo interaktivni karakter, odnosno da su učenici učestvovali u diskusiji i pokazali veliki interes za prezentirane teme. Naravno, akcenat je bio na slučajevima nasilja u porodici, s obzirom da su djeca i tinejdžeri vrlo često i žrtve i svjedoci ove opasne društvene pojave, koja u posljednje vrijeme u našem društvu, nažalost, uzima sve više maha. Stoga je veoma važno djeci objasniti kako  se treba ponašati u takvim situacijama, te kakva je procedura prijave ovakvih slučajeva, odnosno kako, kada, kome i na koji način prijaviti slučajeve nasilja u porodici. Posebno je važno djecu unaprijed upoznati sa ovom problematikom, kako bi u slučaju da budu žrtve ili svjedoci ovakvih destruktivnih pojava, bili u stanju  na pravi način se  postaviti u takvoj traumatičnoj  situaciji, te tako smanjiti moguće štetne  posljedice po svoje mentalno i fizičko zdravlje. Reakcije učenika na prezentiranu temu su bile veoma pozitivne, u smislu njihove zainteresiranosti za učešće u raspravi i postavljena mnogobrojna pitanja povezana sa ovom problematikom, a  na koja su odgovarali policijski službenici koji su učestvovali realizaciji pomenute teme.