Predsjedavajući Skupštine KS Elvedin Okerić posjetio MUP Kantona Sarajevo: Podrška kadrovskom kapacitiranju MUP-a KS i Uprave policije

Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Elvedin Okerić posjetio je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova KS, gdje je s resornim ministrom Admirom Katicom i policijskim komesarom Nusretom Selimovićem razgovarao o obezbjeđivanju optimalnih uslova i pretpostavki za rad i djelovanje ovog resornog ministarstva i Uprave policije.

Kako je istakao predsjedavajući Okerić, Skupština i Vlada KS će nastaviti s podrškom ovom ministarstvu i njenoj Upravi policije kako u kadrovskom kapacitiranju Ministarstva tako i u njegovom materijalno- tehničkom opremanju, a sve u cilju unapređenja sigurnosti u KS.

-Skupština KS će podržati svaku reformsku aktivnost koja će unaprijediti zakonske okvire i propise u ovoj oblasti, a što je pokrenuto još 2019. godine kroz usvajanje izmjena i dopuna kantonalnih zakona o unutrašnjim poslovima i policijskim službenicima, podsjetio je Okerić.

Ministar Katica je kao jedan od osnovnih prioriteta svog budućeg rada istakao stvaranje neophodnih pravnih i finansijskih pretpostavki za upošljavanje novih policijskih službenika, s obzirom na to da je evidentan njihov nedostatak i da se neminovno javlja potreba za popunjavanjem Uprave policije novim kadrovima. Istovremeno, razgovaralo se i obezbjeđivanju sredstva za ovu namjenu u budžetu KS za 2021. godinu.

Implementacija osnovnih zakonskih i strateških akata djelovanja MUP-a KS, uz fokus na angažovanju stručnih i kompetentnih kadrova, bila je takođe jedna od tema ovog sastanka.

Ovom prilikom je poručeno da će Skupština i Vlada KS nastaviti djelovati u pravcu iznalaženja rješenja izgradnje i obezbjeđenja objekta za smještaj MUP-a KS i Uprave policije. Taj proces je već pokrenut, i u okviru njega su radne grupe napravile prijedloge nekoliko mogućih rješenja.

-Naše opredjeljenje je da Sarajevo, kao administrativni i ekonomski centar države, što prije dobije funkcionalnu i modernu zgradu policije koja zadovoljava sve potrebe njihovog posla. Izbor lokaliteta, uz sve ostale potrebne pretpostavke, zavisit će od imovinsko-pravnih odnosa na pojedinim lokalitetima i naravno, od raspoloživih finansijskih sredstava koja će biti planirana u budžetu KS za ovu namjenu, poručio je predsjedavajući Okerić s današnjeg sastanka u MUP-u KS.