Preuzimanje putnih isprava

Građani Kantona Sarajevo, koji su zahtjeve za izdavanje putnih isprava predali zaključno sa danom 29.05.2018. godine, putne isprave mogu preuzeti u šalter sali Sektora putnih isprava MUP-a Kantona Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne broj 15 (u PS Novo Sarajevo) svakim radnim danom od 07,30 do 16,00 sati.

Podsjećamo građane da se, u skladu sa Uputstvom o načinu oduzimanja i poništavanja putnih isprava ("Sl. glasnik BiH" broj 55/09 i 103/13), putna isprava - pasoš poništava ako nije preuzeta u roku od 90 dana od dana isteka zakonom utvrđenog roka za izdavanje putne isprave.