Prijedlog Zakona o platama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo ne predviđa smanjenje plata

U cilju objektivnog informisanja javnosti o Zakonu o platama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo, obavještavamo vas da je pomenuti Zakon nakon provedene Javne rasprave na Nacrt Zakona upućen u proceduru donošenja. Potrebno je naglasiti da je u odnosu na doneseni Nacrt Zakona, prijedlogom Zakona propisan veći koeficijent za čin policajac ( u Nacrtu 2,7, a u prijedlogu 2,8) i čin mlađi inspektor ( u Nacrtu 3,6, a u prijedlogu 3,7) . Shodno navedenom bitno je nagasiti da donošenjem Zakona o platama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo neće biti smanjene plate policijskim službenicima, već povećane u određenom procentu.