Primopredaja rekonstruisanih objekata za skladištenje opreme i malog i lakog naoružanja u Rakovici

Danas je u Rakovici izvršena službena primopredaja skladišnih prostora za držanje opreme i malog i lakog naoružanja. Naime, u organizaciji UNDP-a i SEESAC-a izvršena je rekonstrukcija pomenutih prostora, u okviru zajedničkih aktivnosti UNDP-a i Evropske unije na podizanju međunarodnih sigurnosnih standarda u skladištima u kojima se deponuje vojna opreme i malo i lako naoružanje. Službenoj ceremoniji primopredaje je u ime Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo prisustvovao policijski komesar Mevludin Halilović sa saradnicima, te predstavnici  Ministarstva sigurnosti BiH, Federalne uprave policije, Evropske unije u BiH Sektora pravde i sigurnosti UNDP-a. U kraćem obraćanju prisutnim policijski komesar Halilović je izrazio zadovoljstvo na realizaciji ovog značajnog projekta koji predstavlja veliki iskorak u jačanju kapaciteta domaćih i međunarodnih aktera u procesu kontrole i smanjenja zloupotrebe malog i lakog naoružanja, te na taj način doprinosi većoj stabilnosti, sigurnosti i ukupnom razvoju u Kantonu Sarajevo, ali i cijelom regionu.