Pripadnici Uprave policije u godini koju je obilježila epidemija koronavirusa - fotogalerija

Svjedoci smo da je proteklu 2020. godinu, u svakom aspektu života, obilježila pandemija COVID-19. Tako su i pripadnici pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, kao i uposlenici drugih  javnih službi, bili prinuđeni da se prilagode novonastalim okolnostima i nastave obavljati svoje svakodnevne dužnosti. Također, novonastala situacija je nalagala policijskim službenicima da, pored svojih redovnih poslova, izvršavaju i zadatke diktirane trenutnom epidemiološkom situacijom, a tiču se provođenja mjera zaštite propisanih od strane Kriznog štaba Kantona Sarajevo. U tom smislu Uprava policije MUP-a KS, u saradnji sa drugim nadležnim institucijama, nastavlja poduzimati sve neophodne mjere u cilju poboljšanja ukupnog stanja sigurnosti na području Kantona Sarajevo.

U nastavku možete pogledati set fotografija, kao ilustraciju angažmana policijskih službenika Uprave policije MUP-a KS u protekloj 2020.-oj  godini.