Projekat izgradnje posebnog objekta PS Trnovo

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica sa svojim saradnicima posjetio je Policijsku stanicu Trnovo. Nakon obilaska prostorija zgrade, održan je sastanak s načelnikom Općine Trnovo Ibrom Berilom i komandirom Policijske stanice Trnovo Ademom Lilićem.

Na sastanku je usaglašena mogućnost izgradnje posebnog objekta policijske stanice u neposrednoj blizini Općine Trnovo, čime bi se dugoročno osigurao prostor neophodan za rad policije na području ove općine. Riječ je o vrlo vrijednom projektu Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Općine Trnovo koji će odmah pristupiti realizaciji projektnih aktivnosti.