Provođenje kampanje "Neko te voli"

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u saradnji sa “AT Store” nastavlja provođenje kampanje “Neko te voli”. Cilj kampanje je smanjenje korištenja  mobilnih telefone za vrijeme vožnje i kretanja u sabraćaju.U skladu sa Provedbenim planom Uprave policije, dana 24.05.2018.godine, Hasan Dupovac, viši inspektor je održao predavanje studentima master studija Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.

Studentima je predstavljen osnovni cilj i opredjeljenje Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, a u skladu sa Strategijom sigurnosti cestovnog saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period 2016-2020.godine, te mjere i radnje na smanjenju broja saobraćajnih nezgoda, nastradalih lica u saobraćajnim nezgodama na području Kantona Sarajevo.Naročito su naglašene mjere opreza kojih se treba pridržavati zbog opasnosti po druge učesnike u saobraćaju prilikom upotrebe mobilnih telefona, a što je Zakono o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini zabranjeno.

U ime studenata i Fakulteta za sobraćaj i komunikacije, policijskom komesaru Haliloviću je upućena zahvalnost za održano predavanje, uz napomenu da će se ovakav vid saradnje nastaviti i u budućnosti.