Realizacija projekta "Lopov uvijek bude otkriven" na području Prve PU

Treći ciklus projekta „Lopov uvijek bude otkriven“  na području Prve PU  do sada je realiziran u deset osnovnih škola, za 358 učenika šestih razreda te njihove nastavnike i pedagoge. Nastavak realizacije projekta je uslijedio s početkom drugog polugodišta tekuće školske godine.  Program edukacije se odvija u okviru projekta „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa u Bosni i Hercegovini“, u organizaciji VSTV-a BiH i uz učešće Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, Federalne Uprave policije i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Osnovni cilj je da se kroz prezentirane sadržaje ojača povjerenje učenika u institucije sistema i pošalje jasna poruka da se nedopušteni oblici ponašanja ne isplate, a da počinioci uvijek bude otkriveni. Edukativni dio nastave je usmjeren na prevenciju krivičnih djela krađe i džepne krađe, uz prezentaciju rada službenog policijskog psa, koji tokom pokazne vježbe pronalazi prethodno skrivene predmete. Osim toga, učenici imaju priliku pogledati sredstva i opremu specijalnih jedinica policije. Važno je napomenuti da učenici pokazuju veliki interes za ovako prezentirane edukativne sadržaje i aktivno učestvuju u realizaciji teoretskog dijela nastave.