Realizirana akcija prikupljanja i podjele humanitarne pomoći na području Treće PU

U danima kada su u našoj zemlji na snazi mjere ograničenog kretanje građana, a kretanje je u potpunosti zabranjeno osobama starijim od 65 godina,  u želji da pomognu dijelu ove populacije  policijski službenici Treće PU su tokom mjeseca aprila organizirali međusobno, dobrovoljno prikupljanje novčanih sredstava sa ciljem kupovine osnovnih životnih potrepština jednom broju naših sugrađana. Naime, u saradnji sa odgovornim osobama u mjesnim zajednicama na području općine Novo Sarajevo sačinjen je spisak od 70 građana koji žive u težim socijalno-ekonomskim uslovima, a zbog starosne dobi nisu u mogućnosti ići u nabavku prehrambenih i drugih artikala. Istovremeno, ostvaren je kontakt sa prodajnim centrima na području Općine i sačinjen je tipski paket sa najneophodnijim artiklima, tako da su policijski službenici već 17.04.2020.godine našim sugrađanima podijelili pakete na svih 70 adresa.

Ovaj humani gest policijskih službenika Treće PU je samo još jedna u nizu aktivnosti pripadnika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, kojom je jasno iskazano opredjeljenje i spremnost da se na svaki način pomogne i olakša život građanima Kantona Sarajevo, jer je zajedničko djelovanje i saradnja jedini put da se uspješno prevaziđu  i savladaju teškoće u kojima se trenutno svi zajedno nalazimo.