Registracije motornih vozila - obavještenje građanima Kantona Sarajevo

U vezi postojanja problema na strani isporučioca – Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka, koji je prisutan na teritoriji Bosne i Hercegovine, a koji se u Kantonu Sarajevo manifestovao nedovoljnim brojem isporučenih obrazaca potvrde o registraciji, obavještavamo Vas o sljedećem:

Prema pribavljenim informacijama Agencija IDDEEA uskoro (tokom ove sedmice) očekuje veću isporuku obrazaca Potvrde o registraciji, čime bi problem bio riješen.

U cilju preventivnog djelovanja Ministarstvo je poduzelo aktivnosti na iznalaženju rješenja za prevazilaženje nastalog problema posredstvom Agencije IDDEEA, a u vezi sa omogućavanjem izdavanja privremene potvrde o registraciji, ukoliko problem ne bude riješen u skorijem roku.

Svi zahtjevi do sada, riješeni su u zakonskom roku, a građani će biti obaviješteni putem sredstava javnog informisanja o daljim aktivnostima u vezi sa navedenim.

Molimo građane za razumijevanje u vezi sa nastalim problemom, obzirom da je isti nastao iz razloga Vis maior – više sile, tj. izvan Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.