Saradnja sa Vijećem mladih općine Centar Sarajevo

U nastojanju da podrži realizaciju projekta edukacije mladih na temu maloljetničkog prijestupništva, nadležni u Upravi policije zaduženi za rad i kontakte sa predstavnicima lokalne zajednice, su u saradnji sa Vijećem mladih i Centrom za kulturu i mlade općine Centar Sarajevo, realizirali  seminar - edukativnu radionicu na temu prevencije maloljetničkog prijestupništva i međuvršnjačkog nasilja. Navedene teme su za učenike O.Š. "Musa Ćazim Ćatić" realizirali policijski službenici Uprave policije MUP-a KS koji neposredno rade na poslovima sprečavanja i prevencije ove vrste krivičnih djela. Na inicijativu Vijeća mladih, koncept edukacije je ovaj put proširen kulturno-umjetničkim dijelom edukativnog programa, tako da je poslije seminara odigrana je predstava „HEROJ“ u okviru regionalnog projekta pod nazivom “Zaštita djece od nasilja i promocija socijalne inkluzije djece sa poteškoćama u razvoju u Zapadnom Balkanu i Turskoj”, kojeg implementira Biro za ljudska prava Tuzle u saradnji sa partnerom Unicefom.   Osnovni ciljevi ovakvih inicijativa su sadržani u podizanju i konkretizaciji aktivnosti na preveniranju poremećaja u ponašanju maloljetnika, sprečavanju i suzbijanju maloljetničkog prestupništva, kriminaliteta koji čine maloljetna lica i kriminaliteta nad maloljetnim licima, efikasnije zaštite žrtava maloljetničkog kriminaliteta, sve u cilju poboljšanja sigurnosnog okruženja u Kantonu Sarajevo.