Šef Misije Evropske policije u BiH Štefan Feler posjetio je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

Šef Misije Evropske policije u BiH (EUPM) Štefan Feler u okviru redovnih konsultacija sa ministrima unutrašnjih poslova i policijskim komesarima širom BIH posjetio je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo gdje se susreo sa ministrom unutrašnjih poslova Muhamedom Budimlićem i sekretarom Ministarstva Edinom Zahiragićem. Tokom ovog susreta razgovaralo se o dosadašnjoj saradnji EUPM-a i Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, kao i o aktuelnim pitanjima vezanim za oblast unutrašnjih poslova.

„Vladavina prava je ono čemu smo neupitno opredijeljeni i uvjeren sam da evropski standardi i najbolji primjeri iz evropske prakse vladavine prava u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova u najvećoj mjeri mogu doprinijeti dostizanju tog cilja. Također, svjesni smo da neophodne reforme trebaju doprinijeti povećanju efikasnosti policijskih snaga koje i mogu i trebaju biti efikasnije, a sve u cilju stvaranja sigurnijeg ambijenta za građane Sarajeva, Federacije BiH i Bosne i Hercegovine“, rekao je ministar Budimlić.

Feller je napomenuo da sigurnosnu situaciju u Sarajevu treba dalje poboljšati.
“U Bosni i Hercegovini, kao i u mnogim europskim zemljama, individualni osjećaj sigurnosti je pogoršan zbog ekonomske krize. U svakom slučaju, policija treba da adekvatno odgovori na pitanja koja se odnose na sigurnost i izazivaju zabrinutost građana“, naglasio je Feller.
Feller je također iskoristio priliku da ministra Budimlića informiše o dinamici tranzicije Policijske misije EU u projekat za koordinaciju rada agencija za provođenje zakona, koji je finansiran putem Instrumenta predpristupne pomoći (IPA), u Ured specijalnog predstavnika EU/Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.