Sektor za policijsku podršku posjetili učenici O.Š. "Grbavica II"

U okviru projekta “Rad policije sa zajednicom”, čija realizacija predstavlja stalni zadatak nadležnih u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo, danas su Sektor za policijsku podršku posjetili učenici četvrtih razreda JU O.Š. “Grbavica II”. Posjeta je upriličena i realizovana na zahtjev menadžmenta pomenute osnovne škole, u okviru realizacije Programa edukacije učenika osnovnih i srednjih škola na području općine  Novo Sarajevo.

Policijski službenici Sektora za policijsku podršku su se potrudili da budu dobri domaćini i da današnjim gostima na adekvatan način približe pojam “sigurnosti” i zanimanje policijskog službenika. U tu svrhu djeca su mogla , uz stručne komentare policajaca, razgledati službena vozila, dio opreme i naoružanja koje koriste pripadnici specijalnih jedinica policije, poligon za provjeru fizičke spremnosti policijskih službenika te prisustvovati pokaznoj vježbi pripadnika Jedinice za specijalističku podršku sa službenim psima. Naravno, svi prezentirani sadržaji su bili u potpunosti prilagođeni uzrastu i interesovanjima učenika pomenute osnovne škole.

Ovakav vid saradnje i kontakata smatramo veoma korisnim, jer se kroz posebno koncipiran način prezentacije planiranih sadržaja, djeca educiraju na jedan zabavan i interesantan način, istovremeno relaksirajući njihov ukupni odnos prema profesiji policajca, a što će bez sumnje u budućnosti doprinijeti njihovoj spoznaji o važnosti i težini posla kojeg policijski službenici svakodnevno obavljaju.