Učešće predstavnika Uprave policije MUP-a KS na skupu "Promocija različitosti i ravnopravnosti na Zapadnom Balkanu"

Uprava policije MUP-a Crne Gore bila je domaćin dvodnevnom skupu predstavnika policijskih struktura Crne Gore i Bosne i Hercegovine,  održanom u Podgorici 08. i 09.12.2021.godine na  temu „Promocija različitosti i ravnopravnosti na Zapadnom Balkanu“. Skup je organizovan u cilju razmjene iskustava policije Crne Gore i Bosne i Hercegovine u oblasti prevencije i promocije različitosti i ravnopravnosti na području svojih država, ali i cijelog regiona. Savjetodavni skup je dio čitavog seta aktivnosti u ovoj oblasti, a realizovan je u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope, kao dio regionalnog projekta čiji je prevashodni cilj edukacija policijskih službenika po pitanju zaštite i promocije LGBT prava, sa posebnim fokusom na specijalističku obuku policijskih službenika za pravovremeno prepoznavanje delikata koji predstavljaju zločine iz mržnje. 

Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo je imala svoju predstavnicu na ovom značajnom skupu i na taj način dala svoj puni doprinos i podršku navedenim aktivnostima, u okviru zajedničkih napora da se, u saradnji sa organizacijama civilnog društva, na adekvatan način odgovori  na sva krivična djela počinjena iz mržnje, kao i da se pravovremenim, preventivnim djelovanjem u društvenoj zajednici pomenuta nedozvoljena ponašanja spriječe, a eventualnim žrtvama ukaže potrebna pomoć i pruži adekvatna podrška.

Zajednički zaključak sa ovog skupa je da ovakve aktivnosti predstavljaju još jednu potvrdu snažne podrške Evropske unije i Savjeta Evrope u jačanju kapaciteta policijskih struktura dvaju država i u snaženju regionalne saradnje kao osnovnog preduslova za brži napredak na integracijskom putu Bosne i Hercegovine i Crne Gore.