Uručena vrijedna donacija općine Ilidža Petoj PU

Jedan od veoma značajnih aspekata saradnje Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo sa lokalnim zajednicama na području Kantona jeste  izgrađeno međusobno povjerenje i na temelju toga izražen senzibilitet predstavnika općinskih organa vlasti za potrebe jedinica Uprave policije u određenim materijalno-tehničkim sredstvima i opremi.  U tom smislu je upriličena posjeta delegacija općine Ilidža Petoj policijskoj upravi, na čelu sa načelnikom Nerminom Muzurom, a sa ciljem uručenja vrijedne donacije ovoj organizacionoj jedinici Uprave policije MUP-a KS. Donacija je nabavljena planski i sastoji se od 32 kompleta uniformi za potrebe voda za sprečavanje narušavanja javnog reda i mira. Vrijednost donacije je 50.000 KM, a sredstva su predviđena i izdvojena iz Budžeta općine Ilidža za 2021. godinu.  

Obraćajući se prisutnim, načelnik Muzur je istakao opredijeljenost rukovodstva Općine da, u okviru svojih mogućnosti, nastavi pružati podršku i pomoć radu područne policijske uprave, s ciljem unapređenja uslova rada i poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Ilidža. Zahvalivši se na vrijednoj donaciji, komandir PS Ilidža Ilhan Šabić je naglasio spremnost svih pripadnika PS Ilidža da, uprkos problemima i izazovima sa kojima se svakodnevno suočavaju, adekvatno odgovore svim postavljenim zadacima, profesionalno i odgovarano obavljajući poslove iz svoje nadležnosti s ciljem stvaranja što povoljnijeg ambijenta na području Općine i Kantona Sarajevo.