Uručene nagrade za penzionisane državne službenike i namještenike MUP-a KS

Admir Katica, ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo uručio je za 13 državnih službenika i namještenika pojedinačne nagrade zbog odlaska u penziju.

Pojedinačne nagrade sukladno Pravilniku o dodjeli pohvala, zahvalnica, nagrada i drugih priznanja organizacionim jedinicama i uposlenicima MUP-a KS su ručni pozlaćeni satovi sa posvetom, zahvalnice i legitimacije.

Ministar Katica je kazao da je ponosan na državne službenike i namještenike koji su radeći u MUP-u KS u najčasnijim, najtežim i najzahtjevnijim uslovima rada dali svoj doprinos i bez mrlje u karijeri otišli u penziju.

Sa penzionisanim državnim službenicima i namještenicima razgovarao je i Nusret Selimović, policijski komesar MUP-a KS. Zahvalio im se na trudu i radu u MUP-u KS, te im poželio dobro zdravlje.

Penzionisani državni službenici i namještenici prisjećajući se godina rada u MUP KS zahvalili su se na uručenim nagradama.