Zajednička akcija Uprave policije MUP-a KS i Službe za poslove sa strancima

Dana 17.07.2019. godine u vremenskom periodu od 11,00 do 14,00 sati, policijski službenici Uprave policije MUP-a KS i Službe za poslove sa strancima nastavili su provođenje mjera i radnji u skladu s Operativnim planom donesenim od strane direktora Službe za poslove sa strancima i policijskog komesara Uprave policije.

U toku akcije, na dvije lokacije na području općine Hadžići su pronađena 224 migranta i prevezeni u Terenski ured za poslove sa strancima koji se nalazi u krugu Prihvatnog imigracionog centra Ušivak, radi preduzimanja daljih mjera i radnji od strane inspektora Službe za poslove sa strancima.

Dana 16. 07. 2019. godine ,u ulici Valtera Perića, općina Centar, pronađeno je 8 migranata koji su smješteni u Prihvatni centar Ušivak.

Zajedničko provođenja mjera i radnji ima za cilj sprečavanje i sankcionisanje svih oblika nezakonitog ponašanja migranata, njihovog smještaja kao i drugih aktivnosti vezanih za migrante, s obzirom da njihov nekontrolisan priliv,  boravak na otvorenom i na javnom prostoru kao i improvizovanim  smještajnim kapacitetima a koji nisu predviđeni za tu namjenu, naročito u urbanom području grada Sarajeva, može uticati na narušavanje sigurnosnog stanja u Sarajevu  i stvaranje rizika od zaraznih bolesti.

Akcija se nastavlja i u narednom periodu.