Započela procedura realizacije Javnog konkursa za popunu radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije MUP-a KS

Kao što je i najavljeno, jutros je u prostorijama Sektora za policijsku podršku Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, provjerom kandidata na testu opšteg znanja,  započela prva faza realizacije Javnog konkursa za popunu radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije u početnom činu „POLICAJAC“.

Tim povodom prisutnim novinarima su se obratili ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica i načelnik Sektora uniformisane policije, glavni inspektor Džafer Hrvat, kao predsjednik Komisije za izbor.

„U pripremi provođenja konkursnom procedurom predviđenih aktivnosti,  poduzete su sve raspoložive mjere s ciljem postizanja maksimalne transparentnosti i objektivnosti u procesu odabira kandidata. Ovo je prvi put da se na području Kantona Sarajevo provodi jedna ovako pravična i objektivna procedura prijema, koja garantuje da će zaista najbolji i najkvalitetniji kadrovi na kraju biti primljeni i dobiti šansu za posao u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo. Također, nadamo se da će i ostale institucije slijediti naš primjer, jer je ovo jedan od načina da se mijenja svijest i kandidata i građana, ali i nosilaca javnih funkcija koji odlučuju o zapošljavanju u državne institucije. Stoga se nadamo da  početak današnjeg postupka prijema kandidata predstavlja istorijski pomak u ovoj oblasti“ - naglasio je ministar Katica u svom obraćanju.

Također, novinarima se obratio i načelnik Sektora uniformisane policije Džafer Hrvat, koji je prisutne predstavnike medija upoznao sa samim načinom provedbe testiranja, tehničkim aspektima provjere znanja kandidata i svim mjerama koje su poduzete s ciljem sprečavanja  zloupotreba i bilo kakvih oblika koruptivnih i nedopuštenih ponašanja, softverske zaštite i nadzora cjelokupnog procesa testiranja, a sve to u kontekstu dosljedne primjene Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja i sistemu bodovanja kandidata u procesu odabira policijskih službenika u Upravu policije MUP-a Kantona Sarajevo.

Na kraju, novinarima je  na video-zidu upriličena kratka prezentacija provedbe samog toka testiranja, od pristupa i registracije kandidata do završetka i ocjene rezultata testa.