Umjetnička slika - "Djevojka sa bijelim konjem"

Umjetnička slika Djevojka sa bijelim konjem, ulje, 40 X 50 cm, privatna zbirka.

Umjetnička slika "Djevojka sa bijelim konjem"
Mjesto_nestanka_umjetnine: 
Sarajevo
Autor: 

Mersad Berber

Vrsta_predmeta: 
Umjetničke slike
Datum_nestanka_umjetnine: 
15.12.2022
Slika: 
Djevojka sa bijelim konjem - Mersad Berber
Napomena: 
"Napomena: U slučaju korisnih saznanja obavijestiti MUP Kantona Sarajevo, - Operativni centar - 122 ".