Odjeljenje za analitiku, planiranje i evidencije

Odjeljenje za analitiku planiranje i evidencijuTel: 033 286 807

Fax: 033 201 431

E-mail: analitika@mup.ks.gov.ba