6. april 2020. godine - posjeta spomen obilježjima