Video galerija

"Poligon"

Vježba gađanja Jedinice za specijalističku podršku

"Skijaška obuka"

Vježba "Narušavanje javnog reda i mira"