2017. - februar i mart - PS Novi Grad

Period februara i marta mjeseca 2017. godine policijski službenici PS Novi Grad Sarajevo koji su angažirani na realizaciji  projekta „Rad policije u zajednici“ su akcenat u djelovanju stavili na održavanje edukativnih radionica i predavanja za učenike osnovnih i srednjih škola na području općine Novi Grad. Predavanja su organizirana u skladu sa prethodnim dogovorom sa upravama škola i predviđenom dinamikom realizacije Plana i programa nastave koji se odnosi na teme iz oblasti sigurnosti. U vrtićima Labudovi“, „Kids corner“ i Bi-lingual nursery school (dvojezična predškolska ustanova), su za predškolsku djecu održana predavanja na teme: „Sigurnost djece u saobraćaju“ i „Policajac prijatelj“, uz praktičnu demonstraciju ponašanja djece u saobraćaju (svjetlosna signalizacija, vezanje u automobilu itd).  Također, u osnovnim školama „Mehmedalija Mak Dizdar“ , „ Aleksa Šantić“ i „Džemaludin Čaušević“,  sa učenicima VI, VII, VIII i IX- ih razreda,  realizirane teme „Stop međuvršnjačkom nasilju“ , „Opojne droge i njihovo djelovanje na konzumente“ i „Prevencija ovisnosti kod djece i omladine“, uz učešće operativca iz Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga Uprave policije. Kada je riječ o aktivnostima u srednjim školama na području Općine, policijski službenici su isplanirali i realizirali predavanja u „Petoj sportskoj gimnaziji“ i „Elektrotehničkom školskom centru“. Edukacija je obuhvatila teme iz oblasti sprečavanja i preveniranja zloupotrebe opojnih droga, gdje je stručni dio predavanja održao istražitelj iz Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga i tema koja se tiče sprečavanja međuvršnjačkog nasilja u školama. Treba napomenuti da je sa sekcijom „Civitas“ O.Š. Mehmedalija Mak Dizdar, održan radno-edukativni sastanak na temu „Zamke savremenih tehnologija“ i „Dječija pornografija“.  Na kraju informacije svakako se može zaključiti da su policijski službenici zaduženi za rad sa lokalnom zajednicom, u prethodnom periodu zaista bili maksimalno angažirani, pored svojih svakodnevnih obaveza, na realizaciji pomenutih nastavnih jedinica iz oblasti sigurnosti, što je s obzirom na trenutnu situaciju u društvu od neprocjenjive važnosti i značaja.