2017. - mart - PS Hadžići

U skladu sa prethodnim dogovorom sa menadžmentom O.Š. „9.maj“ iz Pazarić i O.Š. „6. mart“ iz Hadžića,  RPZ policajac PS Hadžići je u prethodnom periodu održao predavanja i edukativne radionice za učenike VIII-ih i  IX-ih  razreda pomenutih škola na temu „Međuvršnjačkog nasilja“. Treba napomenuti da su predavanja bila interaktivnog karaktera, tako da su učenici aktivno učestvovali u realizaciji nastavne jedinice. Pri tome su pokazali veliki stepen interesa za prezentiranu materiju, te uz mnoštvo pitanja pomogli predavačima, ali i prisutnim nastavnicima, da na pravilan način shvate koji bi to bili najefikasniji načini prevencije međuvršnjačkog nasilja i maloljetničke delikvencije, kao veoma opasnih i štetnih društvenih pojava.