2017. - mart - PS Ilijaš

Policijski službenik PS Ilijaš Pete policijske uprave, koji je u okviru svojih poslova i zadataka, zadužen i za rad sa lokalnom zajednicom, je u mjesecu martu, radeći na realizaciji Plana edukacije učenika osnovnih i srednjih škola, te predškolskih ustanova  sa područja općine Ilijaš, a u prethodnom dogovoru sa upravama vaspitno-obrazovnih ustanova, isplanirao i realizirao edukativne radionice u dječijem vrtiću „Ilijaš“  na teme „Sigurnost djece u saobraćaju“ i „Policajac -  prijatelj“, uz praktičnu prezentaciju ponašanja u saobraćaju, te pridržavanja određenih saobraćajnih propisa, vezanja u  automobilu itd. Također, u O.Š. „Srednje“ u Srednjem je realizirana tema „Stop međuvršnjačkom nasilju“ , sa učenicima VIII i IX- ih razreda. Ova vrsta aktivnosti u oblasti rada sa lokalnom zajednicom će biti, prema unaprijed određenoj dinamici, biti realizirana i u preostalim vaspitno-obrazovnim ustanovama na području općine Ilijaš.