2018. - novembar - PS Vogošća

Dana 29.11.2018.godine policijski službenici PS Vogošća, zaduženi za rad i kontakte sa lokalnom zajednicom kroz realizaciju stalne kampanje Uprave policije MUP-a KS – „Rad policije sa zajednicom“, dogovorili su sa menadžmentom O.Š. „Zajko Delić“ iz Vogošće, predavanje na temu „Vršnjačko nasilje“. Predavanje je održano u dvije smjene za učenike III-ih i IV-ih razreda ove osnovne škole. Predavanja su bila veoma posjećena, a policijski službenici su u neposrednom razgovoru sa djecom, na način koji je primjeren njihovom uzrastu, pokušali približiti i objasniti djeci ovu problematiku, te praktično uputiti koji su pravilni i neophodni načini ponašanja u situacijama međuvršnjačkog nasilja. Treba napomenuti da su djeca bila veoma zainteresirana za razgovor na ovu temu, te su svojim pitanjima umnogome doprinijela da  planirana edukacija u potpunosti uspije. Policijski službenici su sa menadžmentom škole dogovorili nastavak aktivnosti i realizaciju preostalih edukativnih tema, onako kako je to predviđeno Planom edukacije do kraja tekuće godine.