2011 - PREDSTAVLJAMO RPZ POLICAJCE

U okviru realizacije projekta "Rad policije u zajednici", u svakoj policijskoj stanici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, određeni su policijski službenici zaduženi za realizaciju kampanja u okviru pomenutog projekta i održavanje svakodnevnih kontakata sa predstavnicima lokalne zajednice. To se posebno odnosi na rješavanje tekućih problema u lokalnoj zajednici, edukativni i preventivni rad u školama, te podršku različitim akcijama koje potiču iz lokalne zajednice. Ova vrsta angažmana je do sada imala veoma pozitivan odjek, te je kao takva prepoznata od strane domaćih i stranih, za ovakvu vrstu djelatnosti usko specijaliziranih, nevladinih organizacija. U cilju boljeg upoznavanja pripadnika lokalne zajednice sa ciljevima i zadacima kampanje "Rad policije u zajednici", kao i onih koji rade na realizaciji tih zadataka, predstavljamo naše kolege, RPZ policajce, po policijskim stanicama. Inspektor za razvoj načela - suradnja sa društvenom zajednicom i koordinator za rad policije u zajednici

viši inspektor Bilandžija Josip - Koordinator RPZ aktivnosti ispred MUP-a Kantona Sarajevo
inspektor Pranjić Zdravko - e-mail adresa: zdravko.pranic@yahoo.com POLICIJSKA STANICA Stari Grad
RPZ policajac Samir Pačariz - e-mail: rpzpsstarigrad@gmail.com
RPZ policajka Amila Musić - e-mail: rpzpsstarigrad@gmail.com POLICIJSKA STANICA Centar
RPZ policajac Ćurevac Suljo - e-mail adresa: rpz.centar@hotmail.com
RPZ policajac Hadžiabdić Himzo - e-mail adresa: rpz.centar@hotmail.com
RPZ policajka Tomić Tanja - e-mail adresa: rpz.centar@hotmail.com POLICIJSKA STANICA Novo Sarajevo
RPZ policajac Mirvić Haris - e-mail adresa: harinjo@live.com

RPZ policajac Fejzić Dženan - e-mail adresa: dzenanfejzic@hotmail.com POLICIJSKA STANICA Novi Grad
RPZ policajka Marina Gojković - e-mail adresa: gojkovicmarina@gmail.com
RPZ policajka Ornela Kurspahić - e-mail novigradrpz@yahoo.com POLICIJSKA STANICA Ilidža
RPZ policajac Sejfić Jasmin - e-mail adresa: jasko_sejfic@hotmail.com
RPZ policajka Šljivić Mira - e-mail adresa: rpz.ilidza@hotmail.com POLICIJSKA STANICA Hadžići
RPZ policajac Turčinović Aid - e-mail adresa: rpz.hadzici@yahoo.com POLICIJSKA STANICA Ilijaš
RPZ policajac Bešlija Nail - e-mail adresa: nail.beslija@hotmail.com POLICIJSKA STANICA Vogošća
RPZ policajac Hasanović Himzo - himzohasanovic@hotmail.com