2014. - april - Druga PU

Uz svoj redovan rad, RPZ policijski službenici Druge PU su, u ovom mjesecu radeći na realizaciji različitih projekata, koji su uglavnom povezani sa edukacijom mladih u osnovnim i srednjim školama na području Općine, održali niz predavanja, radionica i okruglih stolova, te bili aktivni učesnici roditeljskih sastanaka, dogovora sa menadžmentima škola itd. Tako su u Srednjoj školi za okoliš i drvni dizajn, održali u dva termina za učenike prvih razreda, predavanje na temu „Zloupotreba narkotičkih sredstava“. Predavanja su bila veoma posjećena i izazvala veliko zanimanje i pažnju učenika. U osnovnoj školi „Hrasno“ je u organizaciji Vijeća učenika i Vijeća roditelja održan okrugli sto „Sigurno okruženje“, na kojem su RPZ policijski službenici uzeli značajno učešće, te doprinijeli da održavanje ovog skupa u potpunosti odgovori svojoj namjeni. Međunarodna osnova škola koja egzistira u okviru „Turskog koledža“, te Francuska osnovna škola, bila su mjesta gdje su realizirane dvije teme sa učenicima od I – V razreda, i to „Saobraćaj“ i „Policajac, tvoj prijatelj“. Također, policajci su se družili i sa mališanima iz vrtića koji se nalazi u okviru Francuske osnovne škole. U O.Š. „Velešićki heroji“ je organizirana veoma uspjela priredba „Sarajevo, voljeni grade“, a naravno prisustvovali su joj i RPZ policajci Druge PU.