2014. - maj - Druga PU

U maju mjesecu RPZ policajci Druge PU su provodili svoje uobičajene i redovne aktivnosti vezano za provođenje kampanje „Rad policije u zajednici“. Tako je sa učenicima od V – IX razreda u O.Š. „Velešićki heroji“, održana radionica na temu „Civilna hrabrost“. Posjećenost ovim radionicama, kao i interaktivno učešće učenika u njenoj realizaciji, bili su na zadovoljavajućem nivou. Zatim, tu je nekoliko već tradicionalnih aktivnosti, koje se održavaju svake godine u ovom mjesecu. To se prije svega odnosi na biciklističku utrku učenika osnovih škola sa područja Općine, a koja se održava na brdu Hum, te sadnja zelenila i cvijeća u O.Š. Grbavica II, zajedno sa roditeljima i nastavnicima. Povodom dana škole u O.Š. Pofalići, RPZ policajci Druge PU su, od direktora škole, dobili zahvalnice za izuzetno kvalitetnu saradnju i rezultate postignute na tom polju u prethodnom periodu. Na koncu, policijski službenici su u saradnji sa menadžmentom O.Š. „Velešićki heroji“, roditeljima i učenicima, sakupli određenu količinu različitih artikala, te ih kao humanitarnu pomoć uputili na područje Orašja i Odžaka, kao područja koja su nastradala u poplavama koje su zadesile našu zemlju.