2014. - oktobar i novembar - PS Centar

U ovom periodu policijski službenici uključeni u projekat „Rad policije u zajednici“ imali su nekoliko značajnih angažmana, od kojih ćemo u ovoj informaciji pomenuti samo neke. Tako je uspješno provedena akcija na „Info pultu“ MUP-a Kantona Sarajevo, koji je bio postavljen u Titovoj ulici, a na kojem su policijski službenici dijelili informativne materijale sa osnovnim podacima i informacijama namijenjenim, prije svega, domaćim i stranim turistima. Zatim je krajem oktobra mjeseca, u saradnji sa aktivistima UNDPI, realiziran projekat u okviru kampanje „Biraj život bez oružja“. Akcija je održana ispred Katedrale, gdje su predstavnice UNDPI i policijski službenici dijelili letke sa osnovnim informacijama građanima o predaji neleagalnog naoružanja. Značajan doprinos uspješnom održavanju „Prvog dječijeg sajma“, održanog u dvorani „Mirza Delibašić“ KSC Skenderije, sredinom novembra mjeseca, dali su i policijski službenici MUP-a Kantona Sarajevo. Za tu priliku, postavljen je štand Ministarstva na kojem su RPZ policajci kroz druženje sa djecom i njihovim roditeljima, radili na propagiranju pravilnog ponašanja djece u saobraćaju, vraćanju nelegalnog naoružanja, a sve u saradnji sa partnerima iz UNDPI-a i IPE. A da ne bi bio zapostavljen rad sa djecom u školama, organizirane su i održane radionice i predavanja u Drugoj gimnaziji, gdje je ekspert Francuske policije održao predavanje na temu „ Senzibiliranje i prevencija protiv narkotika“. Zatim je u Srednjoj školi metalskih zanimanja i Građevinsko-geodetskoj školi održano predvanje na temu „Maloljetničko prijestupništvo“ i „Krizno ponašanje mladih u saobraćaju“. A učenici drugih razreda O.Š. „Hasan Kikić“ su bili u posjeti PS Centar, gdje su uz druženje sa policajcima i prigodne poklone, razgovarali o sigurnosti učenika u saobraćaju.