2014. - septembar i oktobar - Druga PU

U periodu od dva mjeseca policijski službenici Druge PU, zaduženi za rad na RPZ projektu, učestvovali su u realizaciji i pripremi više društveno značajnih projekata, te radili sa djecom školskom uzrasta na realizaciji unaprijed dogovorenih tema. Tako su kolege učestvovvale u pripremi manifestacije „Porodični dan“ općine Novo Sarajevo, koja se već tradicionalno održava u Vilsonovom šetalištu. Zatim su zajedno sa članovima Udruženja oboljelih od cerebralne paralize Kantona Sarajevo, radili na realizaciji projekta „Dan dječije nedjelje“. Aktivno učešće naših RPZ policajaca je zabilježeno i u radu „Druge konferencije“ pod nazivom „Zanermari razlike“, koja je u organizaciji Vijeća mladih općine Novo Sarajevo, održana u objektu JU „Centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo“.
Naravno, u ovom periodu nisu bila zanemarena ni djeca iz osnovnih škola sa područja Općine, tako da je za učenike drugih razreda osnovne škole „Hrasno“, organizirana posjeta prostorijama Druge policijske uprave, pošte, te željezničke i autobuske stanice u Sarajevu.
U O.Š. „Čengić Vila I“, sa učenicima prvih razreda održane su edukativne radionice na temu „Sigurnost djece u saobraćaju“.